تدریس ریاضی امیر مسعودی

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
روش تمرکز مسعودی

تمریناتی برای تمرکز

تمرین شماره ۱: كتابی را انتخاب كنید، یك صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد كلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یك بار […]