رسانه رسمی انتشارات گیلنا (موسسه آموزشی کنکور آسان است)

در این قسمت میتوانید نمونه تدریس اساتید گیلنا را در تمامی دروس برای تمامی مقاطع تحصیلی و کنکور سراسری مشاهده نمایید.همچنین میتوانید با مشاهده ی این ویدیو ها از کیفیت ارائه شده و بخش از تکنیک های حرفه ای این موسسه آگاهی پیدا کنید.

رسانه آموزشی مرجع کنکور

صداهای آموزشی

فیلم های آموزشی