مطالعه گروهی امیر مسعودی
مطالعه گروهی از نظر امیر مسعودی
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
مشاوره کنکور امیر مسعودی
امیر مسعودی و حل مشکل حفظ کردن یا یاد گرفتن؟؟؟
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

پیشرفت درسی با امیر مسعودی

پیشرفت تحصیلی امیر مسعودی

پیشرفت تحصیلی امیر مسعودی

۱-درس هر روز در همان روز یا هر روز هم همه ی درس ها

شما دانش آموز عزیز باید در روز تمام درس های آن روز را مطالعه کنید. با این روش، درس ها خودبه خود مرور خواهند شد. اگردستورالعمل زیر را انجام دهید مطمئناً می توانید:

۱) درس هر روز را همان روز با خواندن کتاب، جزوه ی معلم وکتاب آموزشی حدود ۱ ساعت بخوانید.

۲) درس های روزهای قبل را با حل ۲ تمرین و ۳ تست اولاً مرورکنید و ثانیاً عمق ببخشید (هر درس حدود ۱۰ دقیقه).

۳) دانش آموزان رشته ی ریاضی (درس ریاضی)، رشته ی تجربی(درس زیست) و رشته ی انسانی (درس ادبیات یا عربی) را هر روزبخوانند.

۲- دراوج کنار بگذارید

هر درس را تا رسیدن به آستانه ی خستگی مطالعه نکنید زیرا کلافگی و خستگی ناشی از درس قبل، باعث افت در درس جدید می شود. به عبارت دیگر در اوج یادگیری درس را کنار بگذارید و حتماً بین مطالعه ی دروس، ۱۰ دقیقه استراحت کنید و در مدت استراحت تحت هیچ شرایطی به درس مطالعه شده فکر نکنید.

۳- ذره بین می سوزاند

تمرکز در مطالعه یعنی انرژی خود را فقط صرف یادگیری کنید.ذر ه بین می سوزاند زیرا نور خروجی از خود را در یک لحظه می تاباند.

راهکارهای ایجاد تمرکز:

۱) خودشناسی: باید ایمان داشته باشید که خداوند به همه ی انسان ها استعداد داده است؛ بنابراین اگر در سایه ی تلاش و برنامه ریزی، صادقانه از او بخواهید، موفق خواهید شد و هنگام مطالعه آرامش خواهید داشت.

۲) اگر در هنگام مطالعه موضوعی ذهن شما را مشوش میکند دست از مطالعه بکشید و فقط در مورد آن، ۱۰ دقیقه فکر کنید.

۳) موضوعاتی که حواس شما را پرت میکنند از خود دور کنید.مانند: موبایل، تلفن ثابت، این که چه کسی زنگ حیاط را زده است،
تابلوهای نصب شده در اتاق و ….

۴) با لباس راحت مطالعه کنید.

۴- خلاصه نویسی با الگوی درخت دانش

بعد از مطالعه باید خلاصه نویسی کنید.

دلایل خلاصه نویسی:

۱) با خلاصه نویسی آرامش پیدا میکنیم و در نتیجه می توانیم مطالب را دوره کنیم.

۲) با خلاصه نویسی، مطالب در ذهن ماندگاری بیش تری خواهندداشت.

۳) افزایش تعداد دفعات مرور از روی خلاصه نویسی، راحت تراست.

۴) الگوی خلاصه نویسی، درخت دانش است.