درس خواندن با امیر مسعودی
نحوه مطالعاتی در ماه اسفند از نظر امیر مسعودی
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
ساعت مطالعه امیر مسعودی
تنظیم وقت و برنامه ریزی با امیر مسعودی
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

دوران جمع از مهم ترین دوران امیر مسعودی

جمع بندی امیر مسعودی

جمع بندی امیر مسعودی

برگزاري کنکورهاي سال­ هاي گذشته

بي‌شک، يکي از کارهايي که هر داوطلبي بايد انجام دهد، شبيه سازي کنکور و تمرين آن با استفاده از سؤال‌هاي کنکورهاي سال­هاي گذشته است، و چون در حال حاضر شما تمامي درس‌ها را خوانده‌ايد، اکنون بهترين زمان براي برگزاري اين آزمون‌هاست. براي انجام اين کار، لازم است که آزمون‌هاي سراسري گروه آزمايشي خود را در پنج سال گذشته با شرايط مشابه آزمون سراسري از خود بگيريد؛ يعني داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني راس ساعت ۸ صبح  با لباسي که سر جلسۀ آزمون خواهند پوشيد، پشت ميز و صندلي بنشينند و به سؤال‌هاي آزمون روي پاسخنامه‌اي مشابه با پاسخنامه آزمون سراسري در همان زمان مقرر شده در آزمون سراسري به سؤال ها پاسخ دهند. هدف از انجام اين کار آن است که بتوانيد جلسه آزمون را در زمينه‌هاي علمي، زماني و رواني شبيه‌سازي کنيد و هنر امتحان دادن و تنظيم وقت را بياموزيد (داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي بايد راس ساعت ۱۴ اين کار را انجام دهند؛ زيرا آزمون اين دسته از عزيزان بعد از ظهر برگزار مي شود).

خوب است که آزمون‌هاي سراسري را هر دو يا سه روز يک بار برگزار نماييد و در فاصلۀ بين دو آزمون، اشکال‌هايي که در سؤال‌هاي هر درس داشتيد، بررسي و رفع نماييد؛ يعني پس از هر آزمون و کنترل پاسخ‌ها و درصد‌گيري، سؤال‌ها و پاسخ‌ها را مجدداً بررسي کنيد. مي‌بينيد که به بعضي از سؤال‌ها جواب نداده‌ايد و بعضي را اشتباه پاسخ داده‌ايد. حال بايد درباره هر سؤال تصميم بگيريد؛ اينکه دليل عدم پاسخ يا پاسخ غلط شما چه بوده است.

آيا مبحث مورد نظر را خوب نخوانده‌ايد و اکنون نيز فرصتي براي مطالعۀ عميق و جزء به جزء آن نداريد؟ آيا نياز به مروري کوتاه و مجمل داريد؟ آيا لازم است که براي اين مبحث چند تا تست بزنيد يا بهتر است خود کتاب درسي يا جزوۀ کمک آموزشي خود را بار ديگر مرور کنيد؟

حال در فرصت موجود، انتخاب درست را انجام دهيد و سعي کنيد به مبحث يا مباحثي در هر درس مسلط شويد. نگران بقيۀ ضعف‌هايتان نباشيد؛ زيرا چند بار ديگر هم امتحان خواهيد داد و در هر بار قسمتي از مشکلات و نيازهايتان معلوم مي‌شود. وقتي اين کار را پس از هر آزمون تکرار کنيد، خواهيد ديد که هر بار نسبت به دفعۀ قبل، احساس آرامش، تسلط و اعتماد به نفس بيشتري پيدا مي‌کنيد و پراکندگي ذهني‌تان برطرف مي­شود و در نهايت پيش از برگزاري آزمون سراسري، به تسلط و جمع بندي مطالب مي‌رسيد.

فقط حواستان باشد که سر خودتان کلاه نگذاريد و براي رفع اشکال، تنها به خواندن پاسخنامه اکتفا نکنيد. نکتۀ ديگر اينکه هنگام برگزاري آزمون، استراتژي خودتان را در پاسخ به سؤال‌هاي آزمون سراسري بيابيد و طبق همان عمل کنيد؛ براي مثال، عده اي از داوطلبان تکنيک زمان هاي نقصاني را براي صرفه جويي در وقت و تنظيم وقت به کار مي‌برند؛ يعني ۲۵ تست هر درس عمومي را در زماني کمتر از زمان تعيين شدۀ کنکور پاسخ مي دهند تا بتوانند در انتهاي پاسخ به دفترچۀ عمومي، ۱۰ تا ۱۵ دقيقه ذخيره کنند و سپس از اين زمان براي پاسخ به سؤال‌هاي وقت گير(سؤال‌هايي که مطمين هستند مي‌توانند به آن  پاسخ دهند، اما زمان بر است)  که در مرحلۀ اول پاسخ نداده‌اند، استفاده مي‌کنند؛ يا در اين زمان ذخيره شده، سراغ درس هايي مي روند که ضريب بيشتري دارد. اين روش را براي سؤال‌هاي دروس اختصاصي نيز به کار مي برند.

عده‌اي در دفترچۀ عمومي يا اختصاصي، ابتدا به سراغ درسي مي‌روند که بر آن تسلّط بيشتري دارند تا انرژي مثبت کسب کنند. عده‌اي ابتدا به سراغ درسي مي‌روند که ضريب بالاتري دارد و تعدادي از داوطلبان نيز طبق روند آمدن درس‌ها  در دفترچه، پاسخ مي‌دهند؛ چون معتقدند که برهم زدن نظم موجود، آنها را مضطرب و پريشان مي‌کند و احتمال دارد که خانه‌هاي پاسخنامه را نيز به اشتباه پر کنند.

مي‌خواهيم بگوييم که هر روشي را که معتقديد درست است و مي‌تواند در موفقيت شما مؤثر واقع شود، در آزمون‌هايي که مي‌دهيد، امتحان کنيد تا بر آن مسلّط شويد، و اگر متوجه شديد که روشتان صحيح نيست، همين حالا به فکر انتخاب روش ديگر باشيد.

شرکت در همايش ها و کلاس هاي جمع بندي دروس

چند هفته مانده به کنکور، زمان برگزاري همايش‌ها و کلاس‌هاي جمع‌بندي است. اين کلاس‌ها به ذات خود مفيد يا مضر نيستند، و اين شما هستيد که با انتخاب صحيح يا اشتباه خود مي‌توانيد نقش اين کلاس‌ها را در پيشرفت خودتان يا حرام شدن وقت و انرژي و سرمايه‌تان تعيين کنيد. ما فقط مي‌گوييم که تحت تاثير تبليغات قرار نگيريد و مطمين باشيد که با چند ساعت کلاس جمع بندي يا همايش، درصد شما در يک درس، پيشرفتي استثنايي نخواهد کرد؛ اما اگر مدرس اين کلاس‌ها را بشناسيد و سطح کلاس و دانش‌آموزان با شرايط علمي شما تناسب داشته باشد، اين کلاس‌ها مي‌تواند مفيد واقع شود.

تورّق سريع

سه يا چهار روز مانده به کنکور (روز قبل از کنکور شامل آن نمي‌شود) به مرور يادداشت‌ها و خلاصه‌برداري‌هاي خود بپردازيد. شما مي‌توانيد در اين مدت، کتاب‌هاي درسي‌تان را يک به يک باز کنيد و قسمت‌هايي را که نشان‌دار کرده‌ايد (با مارکر، مداد رنگي يا خودکار ) مطالعه کنيد. بديهي است که فقط وقت آن را داريد تا قسمت‌هايي را که نشان‌دار کرده‌ايد، بخوانيد. جزوه‌هايتان را نيز به همين روش مرور سريع کنيد؛ در واقع در اين زمان، به مرور خلاصه نويسي‌ها و يادداشت برداري‌ها مي‌پردازيد و براي  آخرين بار، کليۀ نکات و مطالب باارزش را مرور خواهيد کرد.