رفع فراموشی امیر مسعودی
رفع فراموشی اطلاعات با تکنیک های امیر مسعودی
دی ۲۰, ۱۳۹۶
درست خواندن امیر مسعودی
روش امیر مسعودی برای درست درس خواندن
دی ۲۵, ۱۳۹۶

تقاوت وظیفه گرایی و نتیچه گرایی از دیدگاه امیر مسعودی

درس خواندن امیر مسعودی

درس خواندن امیر مسعودی

دانش آموزی که درس خواندن را وظیفه ی خود می داند،تنها کاری که برایش مهم است درس خواندن است و درس خواندن و مانند یک سرباز فقط به وظیفه اش عمل میکند.اما چنان چه یک کار مکرراً انجام میشود به مرور باعث خمودی و سستی مشود و به بی انگیزگی منتهی میشود؛ بنابراین نتیجه‌گرایی می‌تواند مؤثرتر از وظیفه‌گرایی باشد. در منطق نتیجه‌گرایی، هدف‌گذاری و تلاش برای رسیدن به هدف مانع درجا زدن و خمودی می‌شود. در این حالت دانش‌آموز فقط به وظیفه‌اش توجه نمی‌کند بلکه به نتیجه و خروجی هم توجه دارد. به نظر می‌رسد نتیجه‌گرایی بهتر از وظیفه‌گرایی باشد اما باید توجه داشت که دانش‌آموز نتیجه‌گرا با استفاده از ابزارها و تکنیک‌هایی که دیگران معرفی می‌کنند و مؤثر می‌دانند سعی می‌کند به هدف برسد، غافل از این‌که ممکن است آن‌چه دیگران استفاده کرده‌اند برای شخص خودشان اثربخش بوده و برای او کم‌تر مثمر ثمر باشد؛ بنابراین تلاش‌های پیاپی و عدم دست‌یابی به نتیجه‌ی مطلوب باعث سردرگمی و سرخوردگی او می‌شود. ضمن این‌که بعضی افراد برای رسیدن به هدف هر کاری می‌کنند و به‌اصطلاح معتقدند هدف، وسیله را توجیه می‌کند و گاهی از مدار اخلاق خارج می‌شوند.

اگرچه مهم‌ترین عامل موفقیت، خود ما هستیم اما تنها عامل مؤثر در تحقق اهدافمان نیستیم؛ بنابراین راه سومی باید وجود داشته باشد و آن تکلیف‌گرایی است؛ یعنی در مسیر تحقق هدف از دخالت عقل بهره ببریم.

دانش‌آموز تکلیف‌گرا، روش‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها را می‌شناسد، برنامه و هدف مشخصی دارد و بر مبنای فکر و اندیشه‌ی خود، روش‌های مؤثر دیگران را شخصی‌سازی می‌کند، ابزارهای مفیدی را که متناسب با روحیات خودش است انتخاب می‌کند و با کمک تکنیک‌های روزآمد و قوی قدم در راه موفقیت می‌گذارد.

با توجه به مطالب ذکر شده،تکلیف گرا بودن بسیار بهتر از سایر روش ها است.برای رسیدن به نتیجه از دانش دیگران بهره ببرید و دانشی که کسب میکنید را به اشتراک بگذارید.

کاری که باید از جانب شما انجام شود تفکر درباره ی ابزار و منابعی است که در اختیارتان است.با توجه به جمیع این موارد بهترین استراتژی را در خصوص استفاده از آن ها اتخاذ نمایید.