امیر مسعودی : کارهای ضروری را انجام ندهید، موفق نشوید

کنکور امیر مسعودی
امیر مسعودی : استارت کنکور از همین حالا
مرداد ۷, ۱۳۹۶
تجربی امیر مسعودی
چرایی گرفتاری در رشته تجربی از نظر امیر مسعودی
مرداد ۱۰, ۱۳۹۶

امیر مسعودی : کارهای ضروری را انجام ندهید، موفق نشوید

موفقیت امیر مسعودی

موفقیت امیر مسعودی

استاد امیر مسعودی می گوید انجام دادن کارهای زیر که دقیقا عدم انجام کارهای اصلی و اساسی برای موفقیت در کنکور است، باعث موفق نشدن می شود :

  1. از تابستان شروع نکنید
  2. برنامه ریزی “درستی” نداشته باشید
  3. به هیچ عنوان منابع رو متناسب خود انتخاب نکنید
  4. هدف نداشته باشید
  5. از رتبه های برتر کمک نگیرید
  6. کارهای امروز رو به فردا موکول کنید
  7. روش های مطالعه ی هر درس  رو یاد نگیرید
  8. خلاصه نویسی نکنید
  9. کنترل زمان نداشته باشد
  10. خواب خود را کنترل نکنید و تنبل باشید و ورزش نکنید