امتحان امیر مسعودی
شیوه صحیح تست زدن از نظر امیر مسعودی در کنکور
مرداد ۲۵, ۱۳۹۶
برنامه ریزی امیر مسعودی
برنامه ریزی صحیح از نظر امیر مسعودی
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶

امیر مسعودی : رویاهاتو به حقیقت تبدیل کن

رویا امیر مسعودی

رویا امیر مسعودی

تمرین  ۱ : با فهرستي از خواسته هایتان ،کار خود را آغاز کنید.

فقط آنها را بنويسيد و بدانيد كه هيچ محدوديتي هم برايتان وجود ندارد.

 • دانستن حاصل زندگيتان اولين كليد براي دستيابي به نتيجه مطلوب است.
 • راه ديگر براي بيان و ارائه هدف ،بازي است ، بگذاريد ذهنتان آزاد حركت كند.
 • در ذهنتان كشتي گيري را تجسم كنيد كه حريفش را شكست مي دهد. شما هم همين كار را در
  مورد محدوديتهاي ذهنتان انجام دهيد.
 • عقايد محدود خود را مشخص كرده و آنها را از زندگيتان خارج كنيد.

تمرین ۲ : لیستي را که تهیه کرده اید ، دوباره بخوانید و زماني را که مي پندارید ،به آن نتایج
خواهید رسید را تقریباً مشخص کنید.

گاهي سفر هزار كيلومتري هم با گام اول شروع مي شود ، گاهي قدم اول از قدم آخر مهمتر است.

تمرين ۳ : امسال چهار هدف مهم خود را مشخص كرده و از اهداف ديگر تان مجزا كنيد و سعي كنيد

چيزهايي را كه نسبت به آنها انگيزه بيشتري داريد انتخاب كنيد ، چيزهايي كه به شما آرامش بيشتري مي
دهند ،آنها را بنويسيد.

اگر بتوانيد براي انجام هر كاري دلايل مناسب و كافي پيدا كنيد،مي توانيد به خود بقبولانيد كه مي
توانيد هر كاري را انجام دهيد.

اگر دلايل كافي براي انجام هر كاري داشته باشيد ،مي توانيد آن را انجام دهيد.

تمرین ۴ : آیا اهدافتان مثبت است ؟ آیا حسي هستند ؟ آیا مي توان آنها را با معیاري سنجید؟
آیا مي توانید اهدافتان را حفظ کنید؟

تمرین ۵ : فهرستي از منابع مهم قبلي خود را تهیه کنید.

وقتي يك پروژه ساختماني را شروع مي كنيد ، بايد بدانيد كه چه وسايلي داريد.

تمرین ۶ : هنگامیكه در حال تهیه فهرست هستید فكر خود را بر روي زماني متمرکز کنید که از
منابع بهتر استفاده مي کردید ،بر سه تا پنج موقعیتي که در طول زندگیتان در آن کاملاً موفق
بوده اید فكر کنید.

تمرین ۷ : همان شخصیتي را که دوست دارید هنگام دستیابي به هدفتان داشته باشید ،را شرح
دهید.

يك صفحه در مورد تمام خصوصيات شخصيتي ، مهارتها ،حالات ،اعتقادات و يا راههايي كه بايد
براي رسيدن به چيزهاي مورد علاقه تان داشته باشيد را بنويسيد.

تمرین ۸ : بعد در چند پاراگراف موانع دستیابي به اهدافتان را هم یادداشت کنید.

 • يكي از راه هاي غلبه بر محدوديت هايي كه بوجود آورده ايد اين است كه دقيقاً بدانيد آنها چه
  هستند.
 • با درك و تشخيص روشهاي محدود كننده گذشته مي توانيد آنها را تغيير دهيد.
 • عنصر مهم نحوه عملكردمان است.
 • براي هدايت اعمالمان بايد طرحي داشته باشيم كه گام به گام ما را به سمت نتيجه مطلوبمان
  هدايت كند.
 • راي ساختن يك كلبه بايد طرح و نقشه كار داشته باشيد ،شما به ساختاري نياز داريد كه باعث
  شود كارهايمان مكمل يكديگر باشد.
 • با گام برداشتن به سمت نقطه شروع نتايج زندگي خود ، را در هر زمينه اي از تجارت گرفته تا
  زندگي شخصي اتان مي توانيد مسيري را مشخص كنيد كه از هدف نهايي خود به آنچه كه امروز
  مي توانيد انجام دهيد منتهي گردد.

تمرین ۹ : مطمئن ترین راه براي رسیدن به برتري چیست ؟ الگو قرار دادن کسي که پیش از
آنكه شما بخواهید آن را انجام دهید آن را انجام داده باشد.

تمرین ۱۰ : براي خود الگوهایي تعیین کنید . این الگوها مي توانند اشخاص در محیط زندگیتان
باشند و یا افراد مشهوري که به موفقیت هاي بزرگ رسیده اند.

هدفها مثل آهن ربا هستند و چيزها را به سمت خود جذب مي كنند.

تاريخ زندگيتان را مرور كنيد تا به جايي كه كاملاًموفق بوده ايد برسيد . چشمانتان را ببنديد و
واضح ترين تصوير ممكن را از انجام آن كار در ذهن مجسم كنيد.

تمرین ۱۱ : داشتن انواع هدفهاي مختلف بسیار مهم است.

تمرین ۱۲ : گاهي فراموش مي کنیم که سرچشمه آرزوها و رویاهایمان در خانه است.

 • در پايان محيط كامل خود را مشخص كنيد.
 • بگذاريد فكرتان آزادانه حركت كند.
 • تمام خواسته هايتان همان چيزهايي هستند كه مي گوييد.
 • مثل يك پادشاه فكر كنيد.
 • فكر كردن ، مشكل ترين كارها است ، به همين علت تعداد كمي از افراد انديشمند هستند

  » هنري فورد

 • اگر ندانيد نتيجه زندگيتان چيست ، نمي توانيد به آن برسيد.
 • اگر نتايجي را كه دوست داريد ،به ذهنتان راه ندهيد ، ديگري آن را به ذهنتان مي دهد اگر خود
  نقشه اي نداشته باشيد ، ديگران وادارتان مي كنند كه در طرح شان قرار بگيريد.
 • براي آنها طفره رفتن از انجام كارها ساده است و بجاي برنامه ريزي براي زندگي به اين مي انديشند
  كه چگونه زندگيشان را تامين كنند .
 • غم پرورش فكر و شخصيت و غم پشيماني دو غم در زندگي هستند.
 • براي خود هدفي در نظر بگيريد و هر روز پيام هايي واضح و دقيق در مورد واقعي بودن آن به مغز
  خويش مخابره كنيد.
 • با داشتن هدفي روشن و دقيق ، ذهن ناخودآگاه و قدرتمند شما افكار و عملكردهايتان را به سوي
  نتايج هدايت مي كند.
 • » گفتاري حكيمانه « . جايي كه هيچ بصيرتي نباشد مردم هلاك مي شوند

 • براي رسيدن به آرزو هاي دور و دراز بايد گامهايي برداريد كه شما را در مسيري درست قرار دهيد و
  از همين امروز شروع مي شود.
 • از همين امروز با انجام كارهايي كه شما را به سمت » عمل جان كلام است « : شكسپير مي گويد
  نتايج برتر سوق خواهد داد ،كار خود را شروع كنيد.